Hoder bør rulle i NRK etter valget


Vi trenger en lovgivning om objektiviteten for de TV kanaler som får lov å sende valgkamp-programmer. Det kan gjøres ved strenge kvalitetessikringskrav til programledere og Kanalen som sådan. Vi kan ikke lenger akseptere at NRK, som vi alle finaniserer ved lisensavgiften misbrukes så grovt som nå av Arbeiderpartiet og SV.

Misbruket av NRK er alene grunn nok til ikke å stemme verken AP eller SV denne gangen.

Advertisements