Tidligere statsråd i mange år og AP veteran Grete Knudsen forteller sannheten om handlingsuføre Jens Stoltenberg og den opportunistiske Gahr Støre 2


Tidligere AP statsråd Grete Knudsen har skrevet bok, og gitt Jensemann det glatte lag. Det er en grusom, bånn ærlig og vel fortjent slakt av Jens Stoltenberg fra en Arbeiderpartiveteran som har sittet ved Kongens bord i mange år, og som kjenner Arbeiderbevegelsen tvers igjennom. Kritikken er ikke bare riktig og fair, den måtte komme fram fra Arbeiderpartiet selv, om partiet skal kunne ta samling i bånn og bygge seg opp igjen med en ny politikk, endret kultur og en ny generasjon ledere.

Jonas Gahr Støre får også det glatte lag av Grete Knudsen, og framstår som en ergjerrig aparatchik som driver et politisk spill innrettet på en eneste ting: Han selv og hans egen politiske framtid. Forvandlingen fra Høyremann til AP mann var sømløs og opportunistisk for Gahr Støre. Han er avslørt som en opportunist som ikke kan lede noe land.

Grete Knudsens drepende kritikk av Jens Stoltenberg og Gahr Støre er altså ikke bare korrekt. Den er vel fortjent. Som mange har formulert det i debatten på sosiale medier,  framstår Jens Stoltenberg nå helt avlkedd i den ærlige, offentlige gapestokken. Han er en beslutningsufør politiker. En handlingsufør politiker.  En feig politiker. En mann uten vyer. En mann som aldri burde vært leder av Arbeiderpartiet. En mann som satt stille og så på at hans allierte  metodisk snikmyrdet Thorbjørn Jagland som politisk leder, fordi han selv ville bli partileder og statsminister.

Faren til Jens Stoltenberg, Thorvald Stoltenberg, var i en årrekke leder for LOs internasjonale arbeid.  I alle årene Thorvald var politiker og utenriksminster for AP, hadde han permisjon som leder for Internasjonal avdeling i LO, og Kåre Sandergren (også kalt “Solkongen) fungerte i jobben. Det var nok Thorvald som innledet Stoltenberg familiens kontakter med- og støtte til palestinske terrororganisasjoner, som AP og AP-staten senere kom til å finansiere med milliarder av norske skattekroner. Og finasiere med store beløp Arbeiderbevegelsens egne organisasjoner som Norsk folkehjep og FAFO. Det var nære forhold mellom familiene Stoltenberg, Harlem og Gerhardsen. De har systematisk vennehjulpet hverandre til høye posisjoner i Norge i 3 generasjoner nå. Det minner nesten om det tidligere aristokratiske Europa, og ikke om et “arbeider” parti som er der for folkets skyld. Disse familiene har vært der utelukkende for sin egen og sin families skyld.  Jens har konsentrert seg om å rydde plass i regjeringen og i høye stillinger for sine egne vennere og for de tre familiene. Det er nesten som man blir hensatt til Gudfar Corleones mafiafamilie.

Når Statsminister Jens Stoltenberg nærmest framsto som en helt  handlingufør leder etter at Gjørv-kommisjonen avla sin rapport, og nektet å ta sitt naturlige konstitusjonelle ansvar og gå av som statsminister, kom ikke dette så overraskede. Jens ser ikke konflikter og problemer rett inn i øyet, han viker unna. Han er ikke bare handlingslammet. Han er feig, og klamret seg til statsminsterstolen uten å ta ansvar og gå av. Det er enestående i norsk politisk historie at en statsminsier som så til de grader har sviktet, unnlatt å forsvare og beskytte eget land mot terror, har nektet å ta det konstitusjonelle ansvaret for sine manglende handlinger. For forsvar av eget territorium og egne borgere er enhver statsminsisters største og første ansvar.

Jens Stoltenbergs tid som norsk statsminister og leder av AP bør være over nå. AP, har slik vi ser det, ingen som peker seg ut som en god arvtager. Tronds Giske er så arrogant at det nærmest regner inn i nesa på han, en typisk representant for den arrogante, småkorrupte AP kulturen der venneutnevnelser går foran kompetanse og skikkethet. Også Gahr Støre er nok utelukket som leder av AP.

AP trenger å komme seg ut av det kvelende favntaket til SV og SP. Det trengs en opprydding i partikulturen og i partiets program. Og nye ledere fra en ny generasjon.

Fra nå av vil mange stemme på det nye arbeiderpartiet: FrP.

Advertisements

2 comments

  1. Pingback: Tidligere statsråd i mange år og AP veteran Grete Knudsen forteller sannheten om handlingsuføre Jens Stoltenberg og den opportunistiske Gahr Støre | Looking at the World

  2. Det overrasket meg veldig at hun mener Giske er en god kandidat. Han som ansetter alle vennene sine i gode stillinger, snakker i tlf for 250 000 kr (noe en annen minister måtte gå for) samt at han bodde gratis i 4 år i en stortingsleilighet midt i Oslo når han ikke engang satt i regjering eller hadde noen politisk stilling! Det stiller jeg meg meget spørrende til.

    Like

Comments are closed.