De islamistvennlige partiene Venstre og KrF

Venstre og KrF like ille som AP på innvandring. En stemme på Venstre og KrF fører automatisk til sterk økning i den ikke-vestlige innvandringen. Veldig farlige partier. Stem i stedet FrP. Da er du trygg.

Advertisements

Hoder bør rulle i NRK etter valget

Vi trenger en lovgivning om objektiviteten for de TV kanaler som får lov å sende valgkamp-programmer. Det kan gjøres ved strenge kvalitetessikringskrav til programledere og Kanalen som sådan. Vi kan ikke lenger akseptere at NRK, som vi alle finaniserer ved lisensavgiften misbrukes så grovt som nå av Arbeiderpartiet og SV.

Misbruket av NRK er alene grunn nok til ikke å stemme verken AP eller SV denne gangen.

Den sjokkerende skandalekanalen NRK i et udemokratisk, manipulert valg. 1

NRK oppter nå som en ren propagandakanal for AP og SV. Det er en stor og svært alvorlig skandale. Under partilederdebatten 29 august ble den dyktigste økonomen, Ketil Solvik-Olsen, avbrutt igjen og igjen av en sosialist-klakkør av en programleder. Det har gjennom hele denne valgkampen blitt klarere og klarere at NRK, også kalt ARK, misbruker sin poisjon som offentlig TV kanal til å drive ensiding propaganda for SAP og SV. Dette bildet er klart i alle NRKs debattprogrammer. Det må opphøre, for en slik TV kanal kan vi ikke leve med.

Ingen TV kanal må i fremtiden få lov å sende valgkamp programmer med midre objektiviteten er 100% kvalitetssikret. I NRK er ingen ting kvalitetssikret i forbindelse med valgprogrammer. NRK burde følgelig ikke ha lov å sende valgkamp programmer.

NRK fiansieres av hele folket gjennom lisensavgiften. Det er derfor ikke lenger akseptabelt at Norge har en så korrupt offentlig TV kanal. Hva kan så gjøres? Jeg ser ingen annen utvei enn at folk setter i gang en omfattende boykott av NRK lisensen. Gjennom NRK lisensen betaler vi alle for en vare vi ikke får. I stedet finansierer vi AP og Kommunistpartiet SVs propagandakanal NRK med programledere som ikke er oppgaven voksne, og som i utgangspunktet angivelig har blitt instruert om å påvirke debattene negativt for alle andre enn AP og Kommunistpartiet SV.

Dette er ikke et fritt, demokratisk valg. Dette er et manipulert valg ved bruk av A-pressen og ARK.  Det er heller ikke et demokratisk valg, all den til det er store forskjeller i hvor mye penger de forskjellige partiene har til rådighet i valgkampen pga LOs misbruk av medlemmes midler i rike pengegaver til AP og SV.

Norge er ikke et demokrati, og kan ikke være et heller før det er innført lover som gir straff til manipulerende medier og som regulerer hvor mye penger hvert parti skal ha til disposisjon og kunne bruke i valg,. med revisjon av Riksrevisjonen.

Jens Stoltenbergs lederegenskaper og gjennomføringsevne holder ikke mål for en som har øverste ansvar for Norges sikkerhet 2

VG skriver i dag helt korrekt:

“Landets øverste leder har ansvaret for borgernes sikkerhet. Her gjorde ikke Stoltenberg jobben sin før 22. juli.

Selvfølgelig hører spørsmål om lederskap og evnen til å sikre landets borgere hjemme i valgkampen. De som påstår noe annet, tar feil. Det er nettopp i stortingsvalg vi velger hvem som skal lede oss gjennom de neste fire årene. Da må også hver og en av oss vurdere hvem vi tror er best egnet til nettopp det.”

http://www.vg.no/nyheter/meninger/artikkel.php?artid=10106305

Jens Stoltenberg og 22 juli kommisjonen: Viser at Jens Stoltenberg ikke kan brukes som statsminister 2

http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/–Malplassert-snillisme-om-22-juli-rapporten-7282433.html#.Ug7kphYvfOZ

Dette er det viktigste spørsmålet ved AP. De er rett og slett dokumentert som uskikket til å lede kandet i en krise og/eller krig. Handligsevnen og gjennomføringsevenen er rett og slett ikke til stedet hos Jens, og mange andre i AP. Kan man ikke lede og ta effektive og riktige beslutninger i en krise så kan man heller ikke lede landet. Så enkelt er det i grunnen-.

For Jens Stoltenbergs vedkommende har både Gjørv kommisjonen og politirapporten saklig og objektiv doumentert at Jens mangler både lederegenskapene, beslutningsdyktighetet og gjennomføringsevne.

En slik statsminster kan vi ikke ha.

Tidligere statsråd i mange år og AP veteran Grete Knudsen forteller sannheten om handlingsuføre Jens Stoltenberg og den opportunistiske Gahr Støre 2

Tidligere AP statsråd Grete Knudsen har skrevet bok, og gitt Jensemann det glatte lag. Det er en grusom, bånn ærlig og vel fortjent slakt av Jens Stoltenberg fra en Arbeiderpartiveteran som har sittet ved Kongens bord i mange år, og som kjenner Arbeiderbevegelsen tvers igjennom. Kritikken er ikke bare riktig og fair, den måtte komme fram fra Arbeiderpartiet selv, om partiet skal kunne ta samling i bånn og bygge seg opp igjen med en ny politikk, endret kultur og en ny generasjon ledere.

Jonas Gahr Støre får også det glatte lag av Grete Knudsen, og framstår som en ergjerrig aparatchik som driver et politisk spill innrettet på en eneste ting: Han selv og hans egen politiske framtid. Forvandlingen fra Høyremann til AP mann var sømløs og opportunistisk for Gahr Støre. Han er avslørt som en opportunist som ikke kan lede noe land.

Grete Knudsens drepende kritikk av Jens Stoltenberg og Gahr Støre er altså ikke bare korrekt. Den er vel fortjent. Som mange har formulert det i debatten på sosiale medier,  framstår Jens Stoltenberg nå helt avlkedd i den ærlige, offentlige gapestokken. Han er en beslutningsufør politiker. En handlingsufør politiker.  En feig politiker. En mann uten vyer. En mann som aldri burde vært leder av Arbeiderpartiet. En mann som satt stille og så på at hans allierte  metodisk snikmyrdet Thorbjørn Jagland som politisk leder, fordi han selv ville bli partileder og statsminister.

Faren til Jens Stoltenberg, Thorvald Stoltenberg, var i en årrekke leder for LOs internasjonale arbeid.  I alle årene Thorvald var politiker og utenriksminster for AP, hadde han permisjon som leder for Internasjonal avdeling i LO, og Kåre Sandergren (også kalt “Solkongen) fungerte i jobben. Det var nok Thorvald som innledet Stoltenberg familiens kontakter med- og støtte til palestinske terrororganisasjoner, som AP og AP-staten senere kom til å finansiere med milliarder av norske skattekroner. Og finasiere med store beløp Arbeiderbevegelsens egne organisasjoner som Norsk folkehjep og FAFO. Det var nære forhold mellom familiene Stoltenberg, Harlem og Gerhardsen. De har systematisk vennehjulpet hverandre til høye posisjoner i Norge i 3 generasjoner nå. Det minner nesten om det tidligere aristokratiske Europa, og ikke om et “arbeider” parti som er der for folkets skyld. Disse familiene har vært der utelukkende for sin egen og sin families skyld.  Jens har konsentrert seg om å rydde plass i regjeringen og i høye stillinger for sine egne vennere og for de tre familiene. Det er nesten som man blir hensatt til Gudfar Corleones mafiafamilie.

Når Statsminister Jens Stoltenberg nærmest framsto som en helt  handlingufør leder etter at Gjørv-kommisjonen avla sin rapport, og nektet å ta sitt naturlige konstitusjonelle ansvar og gå av som statsminister, kom ikke dette så overraskede. Jens ser ikke konflikter og problemer rett inn i øyet, han viker unna. Han er ikke bare handlingslammet. Han er feig, og klamret seg til statsminsterstolen uten å ta ansvar og gå av. Det er enestående i norsk politisk historie at en statsminsier som så til de grader har sviktet, unnlatt å forsvare og beskytte eget land mot terror, har nektet å ta det konstitusjonelle ansvaret for sine manglende handlinger. For forsvar av eget territorium og egne borgere er enhver statsminsisters største og første ansvar.

Jens Stoltenbergs tid som norsk statsminister og leder av AP bør være over nå. AP, har slik vi ser det, ingen som peker seg ut som en god arvtager. Tronds Giske er så arrogant at det nærmest regner inn i nesa på han, en typisk representant for den arrogante, småkorrupte AP kulturen der venneutnevnelser går foran kompetanse og skikkethet. Også Gahr Støre er nok utelukket som leder av AP.

AP trenger å komme seg ut av det kvelende favntaket til SV og SP. Det trengs en opprydding i partikulturen og i partiets program. Og nye ledere fra en ny generasjon.

Fra nå av vil mange stemme på det nye arbeiderpartiet: FrP.

Gnistrende god Siv Jensen slo Jens Stoltenberg ned i støvlene i dagens debatt 1

I dagens debatt mellom Jens Stoltenberg og Siv Jensen, ble Jens slått ned i støvlene av en gnistrende opplag Siv Jensen. Siv avslørte hvordan AP ønsker å detaljstyre hver sekund av mennskenes liv i Norge, som en slags totalitær stat.

Siv Jensen viste på en skikkelig og seriøs måte hvordan FrP kommer til  lagre et mye bedre Norge for alle enn den totalitære staten AP vil skape sammen med Kommunistpartiet SV. På alle områder, fra økonomisk politikk, investeringer i Norges framtid, eldreomsorg, helse, innvandring, utbygging av infrastruktur, utdanning og forskning, bistandspolitikk osv vil et sterkt FrP forandre Norge til innbyggernes beste. Det var det Siv Jensen viste oss i dag.