Arbeiderpartiets boklov som vedtas av Stortinget i dag, katastrofe for leserne og for det norske språk


Tadja Hadjiks nye boklov er et makkverk fra ende til annen. Den tar tilnærmet null hensyn til lesere, publikum, markedet!

Loven tar ingen grep for å sørge for at vi får en avansert og brukervennlig leveringstjenese for e-bøker. Til det har Bokhandlerforeningens innflytelse over lovteksten vært altfor stor.

Denne nye loven vil sette fatspriser på bøker i Norge som ligger skyhøyt, ofte det dobbelt og tredobbelte av markedspris for enhver leser som kan engelsk. En leser må være tilnærmet forrykt hvis han /hun heretter kjøper norske bøker i bokhandelen. Vi har selv ikke kjøpt norske bøker på flere år. Hvorfor? Fordi norske bøker er helt ute av stand til å konkurrere på pris. I stedet for å kjøpe en papirbok i bokhandelen, som medfører at vi fysisk må oppsøke en bokhandel, finne boken, og stå i kø i kassen for å betale, så går vi i stedet lekende lett og elegant inn på amazon.com, leter der etter bøker vi  synes er interessante, klikker, og vips! Så er boken lastet ned til min Kindel og/eller Ipad i løpet av ca 2 sekunder. No hazzle! Og jeg har sluppet å betale en svær avanse til bokhandlerne.

Menyen og tilbudet av bøker på amazon.com er enormt. Selv leser vi mye historiske bøker, biografier, memoarer, en og annen krim (forutsatt at den er bra) og litt science fiction. Og vil kan lekende lett søke blant alle Pulitzer Prize vinner, eller Nobelpris vinnere.

Bokhandlene er allerede blitt et helt unødvendig distribusjonsledd for bøker. Dårlige forfattere som skriver elendig kan man velge bort på amazon.com, fordi det er anmeldelser og stjerner gitt till hver bok der.

Arbeiderpartiets boklov legger en mine under det norske språket, fordi ikke så mange vil lese norske bøker  pga av en altfor høy pris, den beskytter bokhandlerne, som er et fordyrende og unødvendig salgsledd. og den gir forlagene for stor makt.

Loven er et nytt makkverk fra Arbeiderpartiet, og bør endres til en ny fremtidsrettet boklov ved første anledning, der e-boka og leseren settes i sentrum. For det er e-bøker folk kommer til å kjøpe og lese!

Advertisements