KARTELLET: LO, FAGFORBUNDENE, ARBEIDERPARTIET, FAFO, A-PRESSEN, AOF, NORSK FOLKEHJELP; DETS KORRUPSJON OG DETS STYRINGSUDYKTIGE REGJERING I KOALISJON MED KOMMUNISTPARTIET SV 1

 

Stortinget og 22.07-kommisjonen har dokumentert at Jens Stoltenberg er en beslutnings- og styringsudyktig statsminister, som ikke er i stand til å beskytte norske borgere og forebygge livstruende vold på norsk territorium. Han er tvert imot en statsminister som løper fra ansvaret for det meste.

 

Vi vet om kameraderiet og nepotismen ved utnevnelser i AP-regjeringen i symbiose med Kartellet (LO AP-partiet og fagforbundene). Det er grundig dokumentert i mediene og på Stortinget.

 

Vi vet om de mafia-lignende tilstandene i Kartellet, der LO og fagforbundene har kjøpt Arbeiderpartiet og A-pressen, og i virkeligheten styrer regjeringens beslutninger.

 

Vi vet at i Kartellets maktutøvelse finnes det ikke noe demokrati, ikke noe folkestyre.

 

Vi vet om Kartellets medie-og propaganda-apparat A-pressen som utgjør en medie-mafia som har som fremste oppgave å influere og hjernevaske det norske folk til å tenke som Kartellet. Vi vet om den personlig korrupsjonen der f.eks LOs leder, APs consigliore,  blir oppvent i det ene lukrative styrevervet etter det andre.

 

Vi vet om Kartellets grep om og styring av norsk bistand gjennom NORAD og UDs multilaterale bistand. Det er dokumentert at Kartellet har hatt hånden på rattet helt siden Jens StolTenbergs far Thorvald Stoltenberg i egenskap av sin ansettelse som leder av LOs internasjonale kontor bygget opp NORAD og UD som underbruk av Kartellet.

 

Vi vet om APs misbruk av offentlige midler til å finansiere AOF og Norsk folkehjelp, som er en del av Kartellets propagandaapperat.

 

VI vet at Kartellet via Arbeiderpartiregjeringen finansierer palestinsk terrorisme som dreper israelere hver dag.

 

Vi vet at det er påvist mulige krigsforbrytelser ved Stoltenberg regjeringen i bombing av sivile i Libya.

 

Har AP-regjeringen blod på hendene? Ja, det er nokså opplagt at det har den så det monner.

 

Vi vet det er påvist at svimlede milliard beløp av folkets penger stjeler Stoltenberg og gir til korrupte regimer og unyttige prosjeker verden over. Har folket gitt han lov til det?  Nei, selvsagt ikke.

 

Vi vet det er påvist at eldreomsorgen og helsevesenet i Norge ikke holder mål.

 

Vi vet at  eldreomsorgen er uverdig og i så elending forfatning at den ene skandalen etter den andre blit avslørt.

 

Vi vet at staten ved kommunistene i regjerningspartneren SV ønske full kontroll med norske barns oppvekst fra vuggen til de begynner på universitetet, slik at de kan konformeres inn i den kommunistiske staten SV ønsker å bygge.

 

Vi vet at foreldre tvinges ut i arbeidslivet i stedet for å kunne være hjemme i barnets tre-fire første leveår med fullverdig kontantstøtte.

 

Vi vet at Kartellets mafiose makt  blir brukt av AP- partiet og pampene der til å skaffe seg  selv og deres venner innnflytelse og tjenester i samfunnet utenom tur.

 

Vi vet at folket og skattebetalerne blir plyndret for at arrogante og oppblåste regeringsmedlemmer skal leie privatfly i stedet for å reise turistklssse på rutefly.

 

Vi vet at  Norge er blitt rent over ende av islamister og sigøynere som søker å stjele fra vår felles velferdskasse, forsøple våre gater, og innføre sharia i Norge.

 

Vi vet at vi har en korrupt, handligsudyktog og styringsudyktig rød/grønn regjering som Norge ikke lenger kan ha.

 

Vi vet at Norge og folket ikke kan komme seg videre før AP-regjerningen har tapt valget i september, og Kartellet nedbygd og brutt opp ved ny lovgiving.

 

Vi vet vi må kvitte oss med regjeringen Stoltenberg i september!

Advertisements