Arbeiderpartiets og SVs støtte til internasjonal terrorisme


Ja, AP støtter som vanlig muslimsk avskum. De støtter de fascistiske og reasjonære kvinnefiendtlige muslimene i Egypt.

AP og SV  har siden 1991 finansiert palestinsk terror og training av PLO og andre palestinske terrorgrupper. Gjennom norske skattekroner har AP fremmet Israelhat og grov antisemittisme i Midtøsten og verden rundt. Vær klar over alt dette før dere gir en stemme til AP eller SV.

For alle som vil at Norge slutter å finansiere palestinerne med milliarder av skattekroner til terror, og som vil ha slutt på den vanvittige innvandringspolitikken, hold AP og SV utenfor Stortinget!

Advertisements