Hanne Nabinto Herland om Arbeiderpartiets støtte til terrorister: Sjekkheftediplomati


Sjekkhefte diplomati!
Det er det korrekte ordet.
Naive norske myndigheter, eller AP naivitet er mere rett.
AFTENPOSTEN 15.1.: NAIVT SKJEKKHEFTEDIPLOMATI. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Torgeir Larsen, erkjenner i sin kommentar 28.12 at norske myndigheter for ofte har lukket øynene i det man trodde var stabilitetens tjeneste i Midtøsten. Det er en glede å se erkjennelsen, men det må følges opp med konkret endring av norsk utenrikspolitikk for å ha reell verdi.

Larsen spør hva jeg i min kronikk 20.12. mener med at Norge i praksis fungerer som støttespiller for terrororganisasjoner som viser betydelig intoleranse for minoriteter slik som kristne, jøder, homofile og andre som «ikke er tilstrekkelig islamistiske». 

La statistikken tale: Norge har som en av de minste land i verden vært en av de største bidragsyterne til de Palestinske Selvstyremyndighetene (PA) og andre med overføringer rundt en milliard i året. Hva går pengene til? Ifølge Times of Israel 3.9. tredoblet nylig PA lønnsutbetalingene til selvmordsbomberes familier.   

Hamas terroristen som sto bak terrorangrepet i 2002 som drepte over 30 israelere, mottar nå rundt 20 000 norske kroner i måneden. De som har utført de mest dødbringende terrorangrepene, får høyest lønn. 

Ifølge tall fra Intelligence and Terrorism Information Center 2005, ble det utført 25.770 terrorangrep, 147 selvmordsangrep med 1100 døde israelere og 7500 skadde bare mellom 2000 og 2005.  

Vi vet at Fatah alene utførte 214 terrorangrep og 33 selvmordsangrep bare i 2003-2004, i henhold til 2005 Terrorism Review. 

Vi vet at grove korrupsjonsanklager har rast i årevis mot både PLO og Fatah.  PLO har blitt den rikeste terrororganisasjonen i verden, ifølge britiske National Criminal Intelligence Service 1993 med verdier for rundt 10 milliarder dollar og med en årlig inntekt på 2 milliarder dollar. Vi vet også at Daily Telegraph i 1999 rapporterte hvorledes PLO hadde 50 milliarder dollar hemmelig investert rundt omkring i verden. Likevel har vi stadig brutt brødet med disse. 

Norske skattepenger har finansiert alt fra Det Muslimske Brorskap, Hamas og Fatah medlemmers besøk i Oslo, for ikke å snakke om tunisiske PLO, samt forhenværende utenriksminister Jonas Gahr-Støre reiser Midtøsten rundt i skytteltrafikk mellom islamistiske grupper i lang tid, med hemmelige samtaler allerede i 2007 med Hamas’ leder, Khaled Meshaal, noe som sjokkerte hele Vesten.  

Vi vet at PA minister, Faisal Husseini, sa til Al-Safir i 2001 at «Vårt overordnede blikk er vendt mot det strategiske mål av å herske fra elven [Jordan] til havet.» Og Hamas’ budskap fra internett: «Vi er en nasjon som drikker blod, og vi vet at intet blod er bedre enn jødenes.» 

La meg minne om at det pluralistiske liberaldemokratiet Israel er den eneste staten i Midtøsten der homofile er beskyttet med eget lovverk, man har årlige homoparader, praktiserer full religionsfrihet og kristne minoriteter øker med en høyst fri presse og aktiv offentlig debatt. 

Vi vet at Yasser Arafat så sent som i 1996 var i Stockholm og sa at palestinernes langsiktige plan fortsatt var å tilintetgjøre Israel, etablere en ren palestinsk stat og gjøre forholdene i Midtøsten så utålelige at den jødiske minoriteten ikke ville orke å bo der, ifølge Arutz-7 27.2. Dette uttalte han tre år etter at han fikk Nobels fredspris mens PLOs vedtekter om å tilintetgjøre Israel fortsatt ikke var fjernet. Som kjent var en av forutsetningene for Oslo II i 1995 at Arafat avsto fra terrorisme og fjernet vedtekten som uttrykker ønsket om folkemord. 

Den nåværende regjeringen har i altfor stor grad vært påvirket av palestinsk propaganda. Oppildnet over vår egen fremgang som oljenasjon og håpet om å bli en internasjonal fredsaktør, har vi lukket øynene for hva vi egentlig finansierer. 

Det er ikke underlig at vår rolle som fredsmekler i Midtøsten ser ut til å være over.
(noe utvidet fra Aftenposten 15.1.)
AFTENPOSTEN 15.1.: NAIVT SKJEKKHEFTEDIPLOMATI. Statssekretær i Utenriksdepartementet, Torgeir Larsen, erkjenner i sin kommentar 28.12 at norske myndigheter for ofte har lukket øynene i det man trodde var stabilitetens tjeneste i Midtøsten. Det er en glede å se erkjennelsen, men det må følges opp med konkret endring av norsk utenrikspolitikk for å ha reell verdi.

Larsen spør hva jeg i min kronikk 20.12. mener med at Norge i praksis fungerer som støttespiller for terrororganisasjoner som viser betydelig intoleranse for minoriteter slik som kristne, jøder, homofile og andre som «ikke er tilstrekkelig islamistiske».

La statistikken tale: Norge har som en av de minste land i verden vært en av de største bidragsyterne til de Palestinske Selvstyremyndighetene (PA) og andre med overføringer rundt en milliard i året. Hva går pengene til? Ifølge Times of Israel 3.9. tredoblet nylig PA lønnsutbetalingene til selvmordsbomberes familier.

Hamas terroristen som sto bak terrorangrepet i 2002 som drepte over 30 israelere, mottar nå rundt 20 000 norske kroner i måneden. De som har utført de mest dødbringende terrorangrepene, får høyest lønn.

Ifølge tall fra Intelligence and Terrorism Information Center 2005, ble det utført 25.770 terrorangrep, 147 selvmordsangrep med 1100 døde israelere og 7500 skadde bare mellom 2000 og 2005.

Vi vet at Fatah alene utførte 214 terrorangrep og 33 selvmordsangrep bare i 2003-2004, i henhold til 2005 Terrorism Review.

Vi vet at grove korrupsjonsanklager har rast i årevis mot både PLO og Fatah. PLO har blitt den rikeste terrororganisasjonen i verden, ifølge britiske National Criminal Intelligence Service 1993 med verdier for rundt 10 milliarder dollar og med en årlig inntekt på 2 milliarder dollar. Vi vet også at Daily Telegraph i 1999 rapporterte hvorledes PLO hadde 50 milliarder dollar hemmelig investert rundt omkring i verden. Likevel har vi stadig brutt brødet med disse.

Norske skattepenger har finansiert alt fra Det Muslimske Brorskap, Hamas og Fatah medlemmers besøk i Oslo, for ikke å snakke om tunisiske PLO, samt forhenværende utenriksminister Jonas Gahr-Støre reiser Midtøsten rundt i skytteltrafikk mellom islamistiske grupper i lang tid, med hemmelige samtaler allerede i 2007 med Hamas’ leder, Khaled Meshaal, noe som sjokkerte hele Vesten.

Vi vet at PA minister, Faisal Husseini, sa til Al-Safir i 2001 at «Vårt overordnede blikk er vendt mot det strategiske mål av å herske fra elven [Jordan] til havet.» Og Hamas’ budskap fra internett: «Vi er en nasjon som drikker blod, og vi vet at intet blod er bedre enn jødenes.»

La meg minne om at det pluralistiske liberaldemokratiet Israel er den eneste staten i Midtøsten der homofile er beskyttet med eget lovverk, man har årlige homoparader, praktiserer full religionsfrihet og kristne minoriteter øker med en høyst fri presse og aktiv offentlig debatt.

Vi vet at Yasser Arafat så sent som i 1996 var i Stockholm og sa at palestinernes langsiktige plan fortsatt var å tilintetgjøre Israel, etablere en ren palestinsk stat og gjøre forholdene i Midtøsten så utålelige at den jødiske minoriteten ikke ville orke å bo der, ifølge Arutz-7 27.2. Dette uttalte han tre år etter at han fikk Nobels fredspris mens PLOs vedtekter om å tilintetgjøre Israel fortsatt ikke var fjernet. Som kjent var en av forutsetningene for Oslo II i 1995 at Arafat avsto fra terrorisme og fjernet vedtekten som uttrykker ønsket om folkemord.

Den nåværende regjeringen har i altfor stor grad vært påvirket av palestinsk propaganda. Oppildnet over vår egen fremgang som oljenasjon og håpet om å bli en internasjonal fredsaktør, har vi lukket øynene for hva vi egentlig finansierer.

Det er ikke underlig at vår rolle som fredsmekler i Midtøsten ser ut til å være over.
(noe utvidet fra Aftenposten 15.1.)

 

 

Advertisements