Til Siv Jensen og FRPs ledelse


Det er bekymringsfullt at FRP ligger så lavt på målingene. Jeg tror det må mye mer synlighet til på sosiale medier og i mediene generelt. Dere må for all del få ut budskapet om at den økonomiske politikken henger på greip, og at den vil øke kvaliteten på nordmenns liv i alle aldre. Utspill om øl og puber blir bare dumt.

Vis oss hvordan infrastrukturen i Norge skal moderniseres. Vis oss hvordan vi skal utvikle verdens beste kunnskapssamfunn, med verdensledende skoler og minst ett universitet blant de 5 beste i verden, med forskning og utvikling som skaper morgensdagens kunnskapsbaserte samfunn og næringsliv. Et slikt universitet kan gjerne være privat drevet, men med full statlig finansiering. Staten er ikke god på å drive universiteter. Lær av hvordan verdens 5 beste universiteter er drevet i dag, og tilpass en slik modell i Norge.

Fei byråkratene ut av departementskorridorene! Der gjør mange av dem lite nytte.

Vis oss hvordan dere legger om all bistand til fremme for norske økonomiske interesser, slik at bistandspolitikken blir del av nærings og kunnskapspolitikken. Vi har faktsik mye å lære av Kina i bistandspolitikken.

Slutt fred med Kina. Fjern helt fra Statsbudsjettet den internasjonale NGO’en på utdanningfeltet som angivelig driver spionasje rettet mot Kina fra Oslo på vegne av utenlandske etterretningorganisasjoner. Det vil kunne bidra til å blidgjøre kineserne.

Vis oss at det blir slutt på islamiseringen av Norge. Islamisme kan defineres som en ideologi på linje med nazismen: Aggresiv, voldelig, ekspensjonistisk, med mål om å tilegne seg makt i Norge og Europa for å omgjøre samfunnet til sharia samfunn. Vi har verken tid eller råd til å snuble på dette området lenger.

Holder målingene seg, kan dere danne regjering alene med Høyre. Dere bør sette alt inn på det, slik at dere slipper å ta hensyn til Krf og Venstre.

Et valgresultat under 20% vil jeg tro er uakseptabelt for FRP. Men da må dere ut til folket i by og grend med en helhetlig politikk på alle samfunnets områder. NÅ! Og ikke flere komiske utspill om øl og puber.

Bomringsaken er ikke viktig. Den vinner ikke velgere.

Vis fram en robust helhetlig økonomisk politikk. Vis at dere vil gjøre det norske helsevesenet til verdens beste. Vis at dere vil gjøre eldreomsorgen til verdens beste. Og at utdanning, forskning og utvikling i Norge blir verdensledende. Bygget på høyest muig kvalitet. Rettet mot økonomisk vekst via kunnskap.

For alt dette har Norge råd til. 4% regelen er omtrent som Moseloven: Et dogme som kan brukes med bedre forstand. Vi trenger ikke gjøre alt hjemme. Vi kan utmerket godt bygge og drive eldreomsorg i utlandet der det er billigere, vi kan utmerket godt ha et norsk verdensledende universitet og forsking f.eks. i India, der det er billigere. Eller i Spania.

Kanskje mange fler i FRP bør skrive forstandige kronikker i aviser og medier nå. Være ledende i debatten, vise frem at det tenkes, og tenkes godt i FRP. Vis at med FRP får vi et mye bedre Norge.

Jeg stoler ikke helt på Høyre, de holder sjelden valgløfter etter min erfaring. Det er dere i FRP som må stå fram og forandre Norge til det nye verdensledende, moderne kvalitetssamfunnet vi har råd til å ha. Som vi bør ha. I den prosessen bør dere gjøre det umulig for innvandrere å snylte på det offentlige.

Drei innvandrings-politikken. Ikke ta inn asylsøkere lenger, Ikke ta inn islamister lenger. Legg om til ren arbeidsinnvandring av dyktige og ferdigutdannede mennesker som kan gå rett inn og bidra til økonomisk og kvalitativ vekst i Norge. La oss komme oss ut av konvensjoner som binder oss til import av flyktninger og asylsøkere, en innvandring vi har mistet helt kontrollen over.

Og for all del: Vis velgerne hvordan FRP vil sikre at bestemmelsene i Grunnlovens paragraf 2 gjennomføres i praksis, slik at hele samfunnet bygger på bestemmelsen i Norges Grunnlov om at: “Værdigrundlaget forbliver vor kristne og humanistiske Arv. Denne Grundlov skal sikre Demokratiet, Retsstaten og Menneskerettighederne.” Denne paragrafen bør vi aldri tillate blir fjernet eller vannet ned.

Advertisements