Kulturdebatten og de store skadene av Arbeiderpartiets innvandringspolitikk. Nok er nok. Nå må foten settes ned for islamiseringen og tåpelige påfunn om muslimske skoler


http://www.aftenposten.no/meninger/Kulturarven-sikres-ikke-over-stasbudsjettet-7082320.html

Christian Tybring-Gjedde skal ha stor takk for at han tar så tydelig tak i Norges suverent største problem: Arbeiderpartiets innvandringspolitikk.  Som om man ikke foretar seg noen drastiske tiltak i innvandrings-og integreringspolitikken snart vil gjøre nordmenn til gjester i eget land. Det er naturligvis den svært skadelige og uakseptable muslimske masseinnvandringen AP har gått i bresjen for som det her er tale om.

Vi håper mange snart vi komme tydelig på banen med en fordømmelse av APs politikk som så sterkt har skadet Norge. Og vi forventer tindrende klar tale fra de politiske partiene om de mener Norge fortsatt skal islamiseres gjennom innvandrings- og asylpolitikken. I internasjonal, og også i norsk debatt blir de i AP som har stått for denne ødeleggende politikken i økende grad kalt for Quislinger i sosiale medier. Det er en tenking vi godt kan forstå.

Hva mener Høyre? Har partiet noen mening i hele tatt? Eller er det bare FRP vi kan sette vår lit til for å berge Norge for nordmenn i fremtiden også? Det ser foreløpig slik ut.

Debatten om norsk kultur:

Kulturarven sikres ikke over stasbudsjettet

Arbeiderpartiet har gjennom flere tiår tillatt en innvandring som i løpet av få generasjoner vil gjøre nordmenn til en minoritet i eget land.

MeningerChristian Tybring-Gjedde stortingsrepresentant, Frp

Publisert: 03.jan. 2013 13:26 Oppdatert: 03.jan. 2013 13:45

Christian Tybring-Gjedde

Vi trenger alle en følelse av tilhørighet. Vi ønsker alle å være en del av noe større. Enten det gjelder familie, forening, idrettsklubb, vennegjeng, parti eller syklubb. Tilhørighet skaper fellesskap, trygghet, lojalitet og samhold.  Den samme tilhørigheten gjør seg gjeldende på nasjonalt plan. I Norge har vi tilhørighet som nordmenn. Det er det nasjonale minste felles multiplum.

Nordmenn inkluderer kvinner og menn, folk med ulik hudfarge, folk med ulik politisk oppfatning, folk med ulike dialekter, ateister, agnostikere og folk med ulik religiøs tilhørighet. Det som forener oss er at vi er nordmenn.

Les også

– Borgarlege vener: Avlys kulturkrigen

Om norsk kultur var under åtak, er det ikkje ei politisk oppgåve å redde den, skriv Sveinung Rotevatn.

En nordmann er norsk. Så hva vil det si å være norsk? Norge har en nasjonal kulturarv. Det norske er noe særegent. Det er noe annet enn eksempelvis det spanske eller det malaysiske. Det norske har ikke oppstått ved en tilfeldighet. Det norske er et resultat av vår kulturarv. Ja visst, er det norske i konstant endring, og det å være norsk i 2013 er ikke det samme som det var å være norsk i 1913.

I en ideell verden kan man kanskje si at nordmenn over flere hundre år har videreført det beste fra hver generasjon, og at vi på den måten har dannet et kulturelt fellesskap. Det er nettopp dette som er vår kulturarv. Skikk og bruk om man vil, tradisjoner og ikke minst menneskelige relasjoner. Det er det som samler og forener oss. Det er det som gjør oss distinkt fra andre nasjonaliteter.

Les også

Kronikken til Hustad byggjer på ein sentral tankefeil

Jon Hustad blandar kultur som sosialantropologisk omgrep med kulturpolitikk.

Og det har vi all mulig grunn til å være stolte av. Kulturarven kan ikke opprettholdes gjennom bevilgninger over statsbudsjettet.  Joda, selvfølgelig bør vi bevilge penger til å bevare nasjonalskatter som vikingskipene og stavkirkene, men kulturarven kan ikke opprettholdes og bevares med penger alene.

En videreføring av kulturarven avhenger av fravær av for brå samfunnsendringer. Nettopp derfor er dagens dramatisk høye innvandring ikke kulturelt bærekraftig. At vår kulturarv risikerer å forvitre er ikke et ansvar vi skal skyve over på innvandrerne som kommer til Norge. Deres eneste ønske er å få en materielt sett bedre tilværelse.

Les også

Ikkje min kulturminister

Vert den norske kulturen truga av innvandring? Sjølvsagt vert han det, skriv Jon Hustad.

Ansvaret ligger ene og alene hos norske politiske myndigheter, og i særlig grad hos Arbeiderpartiet. Arbeiderpartiet har gjennom flere tiår tillatt en innvandring som i løpet av få generasjoner vil gjøre nordmenn til en minoritet i eget land. Den høye innvandringen umuliggjør reell kulturell integrering. For å bøte på dette har man introdusert begrepet «flerkulturell», en selvimotsigelse som gjør mangel på kulturell tilpasning til noe positivt.  Det er en fallitterklæring.

Advertisements