Øygardsaken: Synske dommere på Lillehammer? Har vi rettsikkerhet for menn?


Det kan være ting som tyder på at Anna Elisabeth Westerlund har fått arvtagere på Lillehammer. Det kan forekomme som at man må være synsk for med skråsikkerhet finne det bevist at Øygards påstått første samleie med Jenta fant sted da hun var 13 år. Særlig siden det foreligger vitneprov fra Øygards kone om at det jenta sier ikke er sant. Hun handlet ikke når jenta sa hun handlet. Nå er det jo ikke bevist at det var samleier i hele tatt ut fra sakens bevis. Forøvrig er det jo bevist at jenta har anklaget to lærere falskt. Men det mulig dommerne ikke fikk med seg det.

Det er mye grums i Øygards Skype meldinger. Men hvordan kan påstått oppegående medlemmer av Tingretten på Lillehammer få det til å bli 50 samleier ut av det? Vi er ikke sikker på at selv Anna Elisabeth Westerlund eller Snåsamannen ville hatt så til de grader telepatiske og synske evner som Tingrettsmedlemmene på Lillehammer.

Vi tenker det snart er på tide at norsk rettspraksis og norske dommere får seg en nesestyver fra den europeiske Menneskerettighetsdomstolen. Norske myndigheter fikk seg nylig en real blåveis fra Menneskerettsdomstolen, da advokat Arild Humlen vant en sak der mot Den norske stat om to innvandrere.

Vi husker også rettsystemets tidligere praksis med å gi dobbelt straff for en og den samme forbrytelsen. I Strasbour ble Norge funnet skyldig i å bryte menneskerettigheten på det området, og den tåpelige praksisen opphørte. Nå gjelder det å sikre rettsikkerheten i Norge.

På bakgrunn av den nylige saken der fagdommerne tilsidesatte legdommerne i en voldtektssak der datteren vitnet falskt, er det grunn til å be om en juryordning i Norge også i Tingretten. Vi trenger en jury bestående at 12 personer. Det vil bidra til å trygge rettsikkerheten. For norske dommere viser at de ikke holder mål. Slike dommere trenger samfunnet å beskytte seg mot.

Øygard bør ikke gi seg uten en sak for Menneskerettsdomstolen. Her kan advokat Humlen hjelpe han.

Forøvrig er vi lei av Harald Stanghelle. Han har intet å tilføre tenkingen her. Kanskje han skulle ta seg en studiepause i Strasbour?

Advertisements