Justismord på Lillehammer?


Det er ikke lenge siden en norsk rett dømte en uskyldig mann for seksuelle overgrep mot sin mindreårige datter. En skamplett på norsk dommerstand, og på rettsikkerheten i Norge.

I Lillehammersaken er det tvingende nødvendig at vi kan væree 100% sikre i skyldspørsmålet, er vi ikke det skal Rune Øygard frifinnes. Etter dommen på Lillehammer i dag, er vi milevidt unna sikkerhet om skyld. Tingrettsdommen på Lillehammer er skremmende nær den dommen vi refererte til ovenfor, og som jo er et justismord.

Det er sterkt å håpe at dommen blir anket. Og at jentas forklaringer blir endevendt i neste omgang uten silkehansker på.

 

Advertisements