Menn uten skikkelig rettsikkerhet i Norge, voldtektsbekyldinger, justismord, og Kristina Torbergsen


Kvinnekampen har gått altfor langt. Det er på tide at menn nå står opp for sine rettigheter og begynner å sette en stopper for det groveste av det.

 

I dag kan vi lese i media at en far som er dømt for voldtektav sin mindreårige datter til seks års fengsel, IKKE ER SKYLDIG LIKELVEL! Grunn: Den nå 16 årige datteren har innrømmet at det var løgn det hun fortalte om overgrepene.

 

Vi står igjen med en forkvaklet domstol som begikk et skjendig justismord. Det forelå ingen bevis i saken, bare det jenta hadde sagt til mer eller mindre oppegående helsepersonell. Justismord! Det må bli slutt på den tiden at menn kan dømmes bare pga jenters eller kvinners påstander, helt uten bevis av noe slag, som var tilfellet i denne saken. Fagdommerne i saken må antas å være ytterst inkompetente som kan dømme en mann på så spinkelt grunnlag. De bør slutte som dommere og finne seg noe annet å gjøre.

 

Vi har nettopp hatt Roger Ingebrigtsen saken der påstandene fra Kristina Torbergsen ble slukt rått av forvirrede medier og politikere. Det er enda et tilfelle av at menn må settte foten ned for hvor langt kvinner kan gå i ondskapsfull offentlig adferd mot menn.

 

Det stinker av begge disse sakene lang vei. I den ene saken stinker det av rettsystemet og  såkalt sakkyndig helsepersonell, som begår justismord. I den andre saken stinker det av Roger Ingebrigtsen saken der en mann er blitt offetlig henrettet utelukkende med basis i påstander fra Kristina Torbergsen. Det stinker av medias behandling av saken. Det stinker av APs behandling av saken, der ingen tvil er kommet fram om kvinnen, hennes motiv, og sannhetsgehalten i hennes konspiratoriske offentlige påstander, helt uten opp-backing av bevis.

Advertisements