Roger Ingebrigtsen saken en prinsipielt viktig sak for menns rettsikkerhet i Norge


Roger Ingebrigtsen har vært utsatt for en grusom behandling som nå ødelegger hans helse og liv. Spørsmålet om erstatningssak mot Kristina Torbergsen og evt Tonje Brenna/Martin Henriksen har han vel ikke bestemt seg for. Men vi vil oppfordre han til å gå til et slikt søksmål, muligens via en politianmeldelse av henne for injurier, for det trengs etteforskning i saken for å få alle fakta på bordet.

 

Vi antar at RI er inne i et sjokk-traume, som ofte ligner de traumer som oppstår hos folk som har vært i krigs- eller katastrofe situasjoner. Vi håper at en flink psykiater vil kunne hjelpe han med det.

 

Det skal ikke være så lett å ødelegge et menneskes liv. Det kan ikke være slik at unge kvinner kan tillate seg å slynge ut voldsomme påstander åtte år etter at hun hadde et frivillig forhold til en mann for å bruke det i en politisk bakvaskelsekampanje. Også menn har krav på rettsbeskyttele. For beskyttelse fikk RI hvert fall ikke i AP.

 

Vi har vondt for å ha noe som helst tillit til Martin Henriksen og Tonje Brenna. Deres historie stinker, slik vi ser det. Men AP er sikkert ikke organisatorisk i stand til å iverksette den etterforskningen som bør gjøres av Brenna, Henriksen og Kristina Torbergsen. Samt støttespillere i Troms AP. Det alene gjør at ingen bør ha tillit til AP.

 

Bare en skikkelig flink journalist vil nå kunne grave fram alle de data vi trenger for å bedømme om dette er et enda større dritt-komplott enn vi vet i dag. Faller det inn under injurielovgivingen?

 

Roger Ingebrigtsen fikk nokså åpenbart sparken av Raymond Johansen med valg om å trekke seg frivillig. Også for politikere er det nødvendig at lovens bestemmelser om oppsigelse og avskjed gjelder. RI har ikke lenger noe motiv for å beskytte AP. Han er ferdig i AP, hans gamle parti har henrettet han politisk på den mest brutale måte og uten å gi han muligheter til å forsvare seg skikkelg. Det tjener AP til liten ære.

 

Roger Ingebrigtsen bør fortelle sannheten om sitt møte med Raymond Johansen. Ble han truet med sparken? I så fall, er det lovstridig, Den godeste Raymond Johansen har ikke lov å fjerne statssekretærer. Bare Kongen kan det.

 

Kristina Torbergsen, en kvinne på 25 år, har ikke krav på vår sympati, slik hun har gått fram i denne saken. Tvert imot er det av sterk allmen interesse å få på bordet hva slgs forhold hun hadde til RI over 2 år! Hva var det som var uakseptabelt? For var det uakseptabelt for henne, hadde hun vel vett til å si fra både til RI og politiet? Eller var det kanskje ikke uakseptablet, med snarere et forhold som hjalp henne fram og opp? Og kanskje RI ble lei av henne? Hva vet vi!

 

Det er tindrende klart at menn trenger rettsbeskyttelse mot usanne eller delvis usanne beskyldniner fra kvinner som vil dem vondt. Det må være forbundet med et strafferettslig ansvar å framsette beskyldninger som ikke kan dokumenteres eller bevises. I morsatt fall er mannen i sin fulle rett til å kreve erstatning og oppreisning ved en domstol.

 

Vi har gjennom årene sett mange eksempler på at kvinner nokså kynisk bruker menn med posisjon for å komme seg fra i livet, også karrieremessig. Menn bør avvise slike kvinner for det de er.

Vi antar at det trengs endringer i straffeloven for å beskytte nordmenn mot slike kvinner. Og for å gi den som blir usakelig beskyldt av påstander som ikke kan bevises et bedre rettsvern.

 

Det er ikke riktig å gå av. Det riktige er å bli og ta kampen mot slike kvinner, standing up!

 

I Debatten på NRK 6 desember 2012, fremsto Trygve Hegnar som den eneste med de nødvendige analytiske evner og tunga på rett plass. Vi vil oppfordre Trygve Hengnar til å sørge for at det blir gravd videre i denne saken, for den er prinsipielt viktig for rettsikkerheten.

Advertisements