Riksadvokaten bør beordre etterforsking av Kristina Torbergsen, Martin Henriksen og Tonje Brenna


Det er nå helt åpenbart at Roger Ingebrigtsen er utsatt for en politisk henrettelse.

Kristina Torbergsens innlegg på sin FB 3 timer før hun slynger ut de grove anklagene mot Roger, feller henne som en politisk renkespiller av verste slag. Hun er ikke den svake part i denne saken. Det er det Roger Ingebrigtsen som er.

Riksadvokaten bør beordre etterforsking av  Kristina Torbergsen, Martin Henriksen og Tonje Brenna for å avklare om de har gjort seg skyldig i kriminelle handlinger. Det er av sterk allmen interesse å få avlart om det de har bedrevet er kriminelt eller ikke. Vi kan ikke ha det slik at en kvinne 8 år etter kan framkaste grove seksuelle beskyldninger mot en tidligere kjæreste som ledd i en kamp om nominasjoner i politikken. Den slags adferd er politisk diskvalifiserende.

Men vi trenger en avklaring av om det også er kriminelt, hvilket det burde være.

Advertisements