Politisk henrettelse, blogg av Gunnar Stavrum


Kommentarer

Politisk henrettelse

December 3, 2012

Roger Ingebrigtsen innrømmer å ha handlet uakseptabelt, og trakk seg fra alle verv. Faksimile: Facebook.

Førstekandidat Roger Ingebrigtsen ble felt av en syv år gammel sex-historie. Men både offeret og varsleren har mye å tjene på Ingebrigtsens avgang.

Det er en utrolig historie som ryster Troms Arbeiderparti.

Saken har nå blitt så stor og viktig at det er umulig å skrive om den uten at 25-åringens navn og posisjon blir beskrevet

Sentralt i saken står tre av listetoppene før saken blåste opp:

  • Førstekandidat-favoritt Roger Ingebrigtsen har trukket seg.
  • Tidligere AUF-leder Martin Henriksen kan ende opp på førsteplass på listen.
  • Tidligere fylkesvaraordfører Kristina Torbergsen står på fjerdeplass på listen.

Men nominasjonen er langt fra ferdig: Nå vil Tromsø Ap vil vrake samboeren til Tonje Brenna som listetopp.

Normalt offentliggjør ikke norsk presse navnet på den svake part i sex-saker.

Bakgrunnen er at man ikke vil bære stein til byrden for et offer.

Men i denne saken er det sterke allmenne grunner for å omtale at sexanklagene kommer fra en av Roger Ingebrigtsens motkandidater på toppen av listen – den 25-årige fylkesvaraordføreren Kristina Torbergsen.

Like relevant er det at saken ble løftet opp av Tonje Brenna, som er samboer med Ingebrigtsens hovedmotstander – Martin Henriksen.

Det er ikke bare en sak om et offer, en varsler og en gjerningsmann.

Det er også en politisk kamp mellom førstekandidat Roger Ingebrigtsen, hans to utfordrere Martin Henriksen og Kristin Torbergsen og deres hjelper, Tonje Brenna.

Etter min vurdering er det umulig å opplyse denne saken uten å fortelle hvem den handler om.

Den 25-årige kvinnen er allerede indirekte identifisert i tradisjonelle medier og navngitt overalt på sosiale medier.

Både NRK og Dagsavisen skriver kvinnens alder og at hun er foreslått på stortingslisten.

Alle som leser den offentlige listen og leter etter kvinner på 25 år, vet hvem det er: Nominasjonslisten til Troms Ap

– Alle med en viss kjennskap til Ap-politikk i Tromsø, vet hvem hun er, skriver Dagsavisens redaktør Arne Strand.

Det er helt riktig. Alle andre vil finne navnet med få klikk på Google, Facebook og Twitter.

Tiden er for forbi hvor tradisjonelle medier er portvoktere for sannheten. Slike opplysninger blir allment kjent på sosiale medier uansett.

Det betyr ikke at tradisjonelle medier er fristilt fra sitt redaktøransvar, men det blir spillfekteri å opptre som om navnet ikke allerede er kjent.

I min vurdering teller også at saken har høy allmenn interesse fordi den avgjør hvem som kommer på Stortinget, og det hører med til vurderingen at anklagene kommer fra en voksen, politisk motstander med sentrale politiske verv.

Faksimile: Facebook.

Så sent som fredag 23. november skrev Kristina Torbergsen følgende på sin Facebook-side: «Strålanes måling or Arbeiderpartiet i dag! god oppladning før neste helg der vi skal stemme Martin Henriksen på topp:) Sjøl e æ innstilt på en 4. plass på lista, og om partiet ønske mæ, e æ motivert mer enn noen gang for å drive frem valgseier!»

Dagen etter – lørdag 24. november fortalte – 25-åringen om sitt seksuelle forhold med Roger Ingebrigtsen i en privat sammenheng til Tonje Brenna.

Brenna er samboer med Roger Ingebrigtsens motkandidat, Martin Henriksen, og er også politisk rådgiver ved Statsmininsterens kontor.

Dagen etter – søndag 25. november – ringer Brenna tilbake til 25-åringen for å meddele at dette er en sak hun må gå videre med.

Brenna sier til VG at hun var klar over at dette ville påvirke nominasjonsprosessen i fylket.

– Jeg måtte vurdere hensynene opp mot hverandre og kom til at dette var så alvorlig at jeg måtte si ifra, til tross for den pågående nominasjonsprosessen, sier Brenna.

Her er Arbeiderpartiets fremstilling: Logg Troms

I Tromsø Arbeiderparti mener flere toneangivende politikere at hele saken er en «drittpakke» mot Roger Ingebrigtsen.

Faksimile: Twitter.

Ordfører Jens Johan Hjort (H) i Tromsø er soleklar: – Tidenes største/best timede skittpakke, skriver han på Twitter.

Det er ikke ulovlig å ha sex med 17-åringer i Norge. Om det er galt av en 37-åring å gjøre det, er et moralsk spørsmål.

Roger Ingebrigtsen mener selv at han handlet umoralsk for syv år siden, og har tatt konsekvensen av det ved å trekke seg fra alle verv.

Han hadde trolig lite valg. En nominasjon handler om tillit, og det er ingen menneskerett å være førstekandidat på listen.

Dersom flertallet mener at en syv år gammel sexhistorie er bevis på dårlig dømmekraft, så er det deres soleklare rett å vrake Ingebrigtsen.

Spørsmålet er om medlemmene vil belønne dem som bragte opp saken etter sju år, bare dager før nominasjonsmøtet.

Man kan beklage det eller ikke, men saken har nå blitt så stor og viktig at det er umulig å skrive om den uten at 25-åringens navn og posisjon blir beskrevet.

Samtidig er hele den politiske konflikten en saus av inhabilitet og vennskap og kjennskap.

Ved stortingsvalget i september 2013 får Troms seks mandater på Stortinget, mot sju ved forrige valg.

Arbeiderpartiet har tre representanter i inneværende periode, men får sannsynligvis bare to i neste.

Det ene sikre mandatatet går trolig til nåværende stortingspolitiker Tove Karoline Knutsen, og da står kampen om førsteplassen (sikker) og tredjeplassen (teoretisk mulighet).

Så sent som for en drøy uke siden seilte Roger Ingebrigtsen opp som favoritt til førsteplassen, ifølge en undersøkelse gjort av avisen Nordlys.

Tidligere AUF-leder Martin Henriksen ville trolig blitt henvist til tredjeplassen – og mest sannsynlig utenfor Stortinget.

Dette var situasjonen før den syv år gamle sex-saken kom til overflaten.

Nå er alt i spill.

Den nå 25-år gammel kvinnen har gjort lynkarriere i Arbeiderpartiet. Hun var fylkevaraordfører i Troms, og er foreslått på 4.plass på stortingslisten.

Nå er 3. plassen borte (Roger Ingebrigtsen) og Tromsø Arbeiderparti vil fjerne Martin Henriksen fra 1. plassen på listen.

Dermed handler ikke dette lenger bare om en syv år gammel sexaffære, men om hvem Arbeiderpartiet skal sende på Stortinget fra Troms.

Valget skal først gjøres av partiets nominasjonsmøte (som er utsatt på ubestemt tid), og vil til syvende og sist bli avgjort av velgerne.

De har krav på å vite hva som har skjedd, og det hensynet må gå foran personvernet i denne helt spesielle saken.

Advertisements